กาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพ คือ กาแฟดงมะไฟ
กาแฟดงมะไฟ
         กาแฟดงมะไฟ เป็นกาแฟอาราบีก้า 100% ปลอดสารพิษ
ความภาคภูมใจ
         วิสาหกิจชุมชนฯ สามารถปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป และลงบรรจุภัณฑ์ได้ในแหลงผลิตเดียวกัน และสามารถใช้ชื่อชุมชนเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ได้
แหล่งปลูก
         ตั้งอยู่บนเทือกเขา หมู่บ้านดงมะไฟ หมู่ 8 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ระยะทาง ห่างจากกรุงเทพมหานคร เพียง 250 กิโลเมตร เป็นผืนป่าแหล่งต้นน้ำลำธาร ที่ระดับความสูง 400-700 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง จากตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นี้ ทำให้กาแฟดงมะไฟมีอัตลักษณ์ รสชาติกลมกล่อม กลิ่นหอม และที่สำคัญ มีระดับสารคาเฟอีนเพียง 1% ตามธรรมชาติ
         การนำพืชเกษตรที่สูง ซึ่งเป็นการทำเกษตรทางเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่นี้ สามารถสร้างผืนป่า แหล่งต้นน้ำลำธาร งาน รายได้ ความเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้ พิธีรับขวัญแม่กาแฟ และแหล่งท่องเที่ยว แบบยั่งยืน ให้กับชุมชนอย่างลงตัว
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
         กาแฟดงมะไฟ เป้นกาแฟทางเลือกใหม่ เพื่อสุนทรียภาพและสุขภาพแย่างแท้จริง สามารถดื่มได้ทุกเพศ-วัย และไม่จำกัดกาล ได้รับการจดขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้า ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เมื่อ 31 มีนาคม 2559