กาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพ คือ กาแฟดงมะไฟ
กาแฟดงมะไฟ
         กาแฟดงมะไฟ เป็นกาแฟอาราบีก้า 100% ปลอดสารพิษ
ความภาคภูมิใจ
         วิสาหกิจชุมชนฯ สามารถปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป และลงบรรจุภัณฑ์ได้ในแหลงผลิตเดียวกัน และสามารถใช้ชื่อชุมชนเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ได้
แหล่งปลูก
         ตั้งอยู่บนเทือกเขา หมู่บ้านดงมะไฟ หมู่ 8 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ระยะทาง ห่างจากกรุงเทพมหานคร เพียง 250 กิโลเมตร เป็นผืนป่าแหล่งต้นน้ำลำธาร ที่ระดับความสูง 400-700 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง จากตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นี้ ทำให้กาแฟดงมะไฟมีอัตลักษณ์ รสชาติกลมกล่อม กลิ่นหอม และที่สำคัญ มีระดับสารคาเฟอีนเพียง 1% ตามธรรมชาติ
         การนำพืชเกษตรที่สูง ซึ่งเป็นการทำเกษตรทางเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่นี้ สามารถสร้างผืนป่า แหล่งต้นน้ำลำธาร งาน รายได้ ความเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้ พิธีรับขวัญแม่กาแฟ และแหล่งท่องเที่ยว แบบยั่งยืน ให้กับชุมชนอย่างลงตัว
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
         กาแฟดงมะไฟ เป็นกาแฟทางเลือกใหม่ เพื่อสุนทรียภาพและสุขภาพอย่างแท้จริง สามารถดื่มได้ทุกเพศ-วัย และไม่จำกัดกาล ได้รับการจดขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้า ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เมื่อ 31 มีนาคม 2559
บทความกาแฟดงมะไฟ
สารคดี วิสาหกิจชุมชน กาแฟอาราบิก้า และมะคาเดเมีย แบบประชาอาสา บ้านดงมะไฟ
รูปแปลงปลูกเกษตรที่สูง สวนกาแฟอาราบิก้า F - 7 กาแฟดงมะไฟ
การประชุมสุดยอด บริษัทประชารัฐ รัก สามัคคี จำกัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด
คณะประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครราชสีมาและทีมผู้สื่อข่าวทุกแขนง ของจังหวัดนครราชสีมา เข้าดูงานการน้อมรับนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติจริง ของ วิสาหกิจชุมชน กาแฟดงมะไฟ ฯ
เทศกาลดื่มกาแฟดงมะไฟ ปีที่ ๔ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตลอดทั้งเดือน
หมู่บ้านดงมะไฟ
การประชุม กาแฟดงมะไฟ ผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย ร่วมกับ งานอุทยานธรณีโคราช ( Khorat Aspiring Geopark ) นำโดย ผศ.ดร. ประเทือง จินตสกุล
นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหนังสือนุญาตให้ใช้ ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( GI ) จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
กาแฟดงมะไฟผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย จ.นครราชสีมา ได้ร่วมออกงาน Road Show, Korat Products Festival
กาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพ คือ กาแฟดงมะไฟ
อบรมเตรียมความพร้อม หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) จ.นครราชสีมา
การแข่งขันวิ่งป่าดงมะไฟ พ.ศ.๒๕๕๙ Dongmafai Trail Run ( 2016 ) 25 ธันวาคม 2559
พิธีรับขวัญแม่กาแฟ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙