หมู่บ้านดงมะไฟ

หมู่บ้านดงมะไฟ หรือ เรียกอีกนามหนึ่งว่า แหล่งเพชรดำ และ ทองคำขาว
เป็นแหล่งปลูกกาแฟอาราบิก้า และ ถั่วเม็ดมันมะคาเดเมีย ที่มีคุณภาพสูง
ตั้งอยู่ที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา อยู่ในเขตเทือกเขาที่มีความสูง
ตั้งแต่ 400  -  700   เมตร เหนือจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
สามารถปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป และ ลงบรรจุภัณฑ์ได้ในแหล่งผลิตเดียวกัน
กาแฟดงมะไฟ เป็นกาแฟอาราบิก้า 100 %
รสชาติดี นุ่มนวล กลิ่นหอม และมีปริมาณสารคาเฟอีน 1 %
ปลูก และดูแลแบบปลอดสารพิษ
มีอัตลักษณ์ และคุณลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่น ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมืศาสตร์ไทย

     Dongmafai village is also named as Land of Black Diamond and White Gold which produce Arabica coffee beans and Macadamia nuts.
     Our plantation is located in Korat, northeast of Bangkok, Thailand  which is on top of the mountain between. 400  -  700 meters above sea level.
     Coffee beans and Macadamia nuts are roasted at the source.
     It is 100 % Arabica coffee which consists of 1 % of caffeine.  It ia also organic.
Dongmafai Coffee is our signature coffee according to Thai geographical indication.     คำขวัญของ ต.มะเกลือใหม่ คือ "กาแฟเลื่องชื่อ นามระบือโคนม ถิ่นอุดมไม้ดอก  วัดเหนือยอดภูผา ศรีสง่าธรรมสถาน เด่นตระการหุ่นเหล็ก " ทั้งหมดเป็นเรื่องราว ในการทำงานร่วมกันของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน จึงเป็นที่มาของถ้วยรางวัล

     กาแฟดงมะไฟได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าชุมชนตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

     เนื่องจากว่าทุกวันนี้หุ่นเหล็กโคราช กลายเป็นจุดดึงดูดที่น่าสนใจ (Land mark) ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

     เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกันระหว่างกิจกรรม วิ่งเทรล 25 ก.ม. และวิ่งทางเรียบ 12 ก.ม.เทิดพระเกียรติ โดยมีชุมชน และผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจากทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น รางวัลชนะเลิศ  ประเภทบุคคลชาย และ หญิง  วิ่งเทรล ระยะทาง 25 ก.ม.และ. รางวัลชนะเลิศ  ประเภทบุคคลชาย และ หญิง  วิ่งทางเรียบ ระยะทาง 12 ก.ม. ณ แหล่งปลูกกาแฟเทือกเขาดงมะไฟ จึงถูกกำหนดเป็นรายละเอียดของรางวัล

     รางวัลชนะเลิศนี้  ได้มอบให้ศิลปินผู้ก่อตั้งหุ่นเหล็กโคราช เป็นผู้ออกแบบ มีความสูงจากฐานถึงส่วนบนของตัวถ้วย  70 ซ.ม. มีแผ่นป้ายจารึกถ้อยคำ ทรงครองราช 70 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล รวมทั้งมีถ้อยคำเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกิจกรรมวิ่งเทรล  เทิดพระเกียรติ "Dong Mafai Trail  Run 2016"

     รางวัลผู้ชนะเลิศเดินเทิดพระเกียรติ ฯ ระยะทาง 3 กม.รายละเอียดสำหรับรางวัลนี้  ได้มอบหมายให้ศิลปินช่างปั้นดินด่านเกวียน เป็นผู้ออกแบบ
บทความกาแฟดงมะไฟ
กาแฟดงมะไฟ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โคราช เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ในงาน The 5 Asia Pacific Geoparks Network Sysmposium
ทีมอาสาพิทักษ์ป่า บ้าน ดงมะไฟ และพิธีรับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า จาก บมจ.CPF ที่ ศาลาสักทอง วัดป่าภูผาสูง
กระรอกขาว วัดป่าภูผาสูง
เลือกซื้อ กาแฟดงมะไฟ ได้ ที่ Tops Superstore ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
ร่วมรู้รักสามัคคี วันลอยกระทงบ้านดงมะไฟ
กาแฟดงมะไฟ กาแฟสดโคราช ผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย จ.นครราชสีมา กาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพ คาเฟอีน 1 % ในรายการ " ปากท้องต้องรู้ " ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560
สารคดี วิสาหกิจชุมชน กาแฟอาราบิก้า และมะคาเดเมีย แบบประชาอาสา บ้านดงมะไฟ
รูปแปลงปลูกเกษตรที่สูง สวนกาแฟอาราบิก้า F - 7 กาแฟดงมะไฟ
การประชุมสุดยอด บริษัทประชารัฐ รัก สามัคคี จำกัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด
คณะประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครราชสีมาและทีมผู้สื่อข่าวทุกแขนง ของจังหวัดนครราชสีมา เข้าดูงานการน้อมรับนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติจริง ของ วิสาหกิจชุมชน กาแฟดงมะไฟ ฯ
เทศกาลดื่มกาแฟดงมะไฟ ปีที่ ๔ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตลอดทั้งเดือน
หมู่บ้านดงมะไฟ
การประชุม กาแฟดงมะไฟ ผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย ร่วมกับ งานอุทยานธรณีโคราช ( Khorat Aspiring Geopark ) นำโดย ผศ.ดร. ประเทือง จินตสกุล
นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหนังสือนุญาตให้ใช้ ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( GI ) จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
กาแฟดงมะไฟผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย จ.นครราชสีมา ได้ร่วมออกงาน Road Show, Korat Products Festival
กาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพ คือ กาแฟดงมะไฟ
อบรมเตรียมความพร้อม หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) จ.นครราชสีมา
การแข่งขันวิ่งป่าดงมะไฟ พ.ศ.๒๕๕๙ Dongmafai Trail Run ( 2016 ) 25 ธันวาคม 2559
พิธีรับขวัญแม่กาแฟ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙