เริ่มแล้ว

เทศการดื่มกาแฟดงมะไฟ ปีที่ ๔
๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตลอดทั้งเดือน
๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ขุมกาแฟสุดขอบฟ้า  ที่ระดับความสูง ๕๐๐ เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
นำเรียน  ท่านลูกค้า ฯ มา ร่วม ๘ ช.
เชิญ..เช็คอิน..ชม..ชิม..
ชอบ..ช๊อพ..แช๊ต และ แชร์
ดื่มกาแฟทางเลือก และ น้ำผลไม้ดงมะไฟ เพื่อสุขภาพ
พบกับ สินค้านวตกรรม ๔.๐  ปลูกเอง  ปรุงเอง
ผลิตไว้รับใช้สังคม  และ ทดแทนพระคุณให้กับแผ่นดิน
โปรโมชั่นพิเศษ  จ่ายครบทุก ๑๐๐.๐๐ บ.ได้รับสมนาคุณ  กาแฟร้อนเอสเปรสโซ่  มูลค่า ๓๕.๐๐ บ.ทันที
รายได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว  สมทบทุน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สร้างฝายต้นน้ำ  และ สนับสนุนจัดงานวิ่งป่าดงมะไฟ ประจำปี ๒๕๖๐  ( DTR 2017 ) ณ แหล่งปลูกกาแฟดงมะไฟ  บนเทือกเขาอุทยานธรณีโคราช  ( Khorat Geopark )
ขอต้อนรับ และ ขอบคุณ  ลูกค้าทุกท่าน  ที่ให้การสนับสนุน  ผลิตภัณฑ์สินค้า GIไทย จาก  หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ( CIV ) จังหวัดนครราชสีมา

นาย นพดล  ม่วงแก้ว
ปธ.วสช.กาแฟอาราบิก้า และ มะคาเดเมีย แบบประชาอาสา  บ้านดงมะไฟ

Welcome to Dongmafai Coffee Festival 2017.

August 1 - 31, 2017
08:00 am. - 05:00 pm.

Dongmafai Coffee ( Lo Caf.) is simply above and beyond...born to be The World's Best Coffee.
We support our community and country.

Thank you for patrolnizing us.บทความกาแฟดงมะไฟ
กาแฟดงมะไฟ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โคราช เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ในงาน The 5 Asia Pacific Geoparks Network Sysmposium
ทีมอาสาพิทักษ์ป่า บ้าน ดงมะไฟ และพิธีรับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า จาก บมจ.CPF ที่ ศาลาสักทอง วัดป่าภูผาสูง
กระรอกขาว วัดป่าภูผาสูง
เลือกซื้อ กาแฟดงมะไฟ ได้ ที่ Tops Superstore ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
ร่วมรู้รักสามัคคี วันลอยกระทงบ้านดงมะไฟ
กาแฟดงมะไฟ กาแฟสดโคราช ผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย จ.นครราชสีมา กาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพ คาเฟอีน 1 % ในรายการ " ปากท้องต้องรู้ " ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560
สารคดี วิสาหกิจชุมชน กาแฟอาราบิก้า และมะคาเดเมีย แบบประชาอาสา บ้านดงมะไฟ
รูปแปลงปลูกเกษตรที่สูง สวนกาแฟอาราบิก้า F - 7 กาแฟดงมะไฟ
การประชุมสุดยอด บริษัทประชารัฐ รัก สามัคคี จำกัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด
คณะประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครราชสีมาและทีมผู้สื่อข่าวทุกแขนง ของจังหวัดนครราชสีมา เข้าดูงานการน้อมรับนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติจริง ของ วิสาหกิจชุมชน กาแฟดงมะไฟ ฯ
เทศกาลดื่มกาแฟดงมะไฟ ปีที่ ๔ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตลอดทั้งเดือน
หมู่บ้านดงมะไฟ
การประชุม กาแฟดงมะไฟ ผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย ร่วมกับ งานอุทยานธรณีโคราช ( Khorat Aspiring Geopark ) นำโดย ผศ.ดร. ประเทือง จินตสกุล
นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหนังสือนุญาตให้ใช้ ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( GI ) จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
กาแฟดงมะไฟผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย จ.นครราชสีมา ได้ร่วมออกงาน Road Show, Korat Products Festival
กาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพ คือ กาแฟดงมะไฟ
อบรมเตรียมความพร้อม หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) จ.นครราชสีมา
การแข่งขันวิ่งป่าดงมะไฟ พ.ศ.๒๕๕๙ Dongmafai Trail Run ( 2016 ) 25 ธันวาคม 2559
พิธีรับขวัญแม่กาแฟ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙