คณะประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครราชสีมา
และทีมผู้สื่อข่าวทุกแขนงของจังหวัดนครราชสีมา
เข้าดูงานการน้อมรับนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจริง
ของวิสาหกิจชุมชน กาแฟดงมะไฟ ฯ
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
๐๙:๐๐ - ๑๓:๐๐ น.
สถานที่    วสช.กาแฟอาราบิก้า และ มะคาเดเมีย แบบประชาอาสา บ้านดงมะไฟ  ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

คณะประชาสัมพันธ์    จังหวัด นครราชสีมา  จำนวน ๑๐ นาย  
และทีมผู้สื่อข่าวทุกแขนง  ของ จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน ๑๐๐ นาย

เข้าดูงาน  การน้อมรับนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติจริง   ของ วสช.กาแฟดงมะไฟ ฯ

และขอต้อนรับ
นาย พีระดล  จงเจริญ รัตน์
ผอ.สรรพสามิต ฯ ที่ได้มาแวะเยี่ยมชม กาแฟดงมะไฟ
ผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย  จังหวัดนครราชสีมา

หลังจากนั้น  นำคณะเยี่ยมชมสวนกาแฟของเกษตรกร " ฆราวาส "

และไปกราบพระธาตุจอมผา  วัดป่าภูผาสูงตามลำดับ
บทความกาแฟดงมะไฟ
กาแฟดงมะไฟ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โคราช เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ในงาน The 5 Asia Pacific Geoparks Network Sysmposium
ทีมอาสาพิทักษ์ป่า บ้าน ดงมะไฟ และพิธีรับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า จาก บมจ.CPF ที่ ศาลาสักทอง วัดป่าภูผาสูง
กระรอกขาว วัดป่าภูผาสูง
เลือกซื้อ กาแฟดงมะไฟ ได้ ที่ Tops Superstore ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
ร่วมรู้รักสามัคคี วันลอยกระทงบ้านดงมะไฟ
กาแฟดงมะไฟ กาแฟสดโคราช ผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย จ.นครราชสีมา กาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพ คาเฟอีน 1 % ในรายการ " ปากท้องต้องรู้ " ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560
สารคดี วิสาหกิจชุมชน กาแฟอาราบิก้า และมะคาเดเมีย แบบประชาอาสา บ้านดงมะไฟ
รูปแปลงปลูกเกษตรที่สูง สวนกาแฟอาราบิก้า F - 7 กาแฟดงมะไฟ
การประชุมสุดยอด บริษัทประชารัฐ รัก สามัคคี จำกัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด
คณะประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครราชสีมาและทีมผู้สื่อข่าวทุกแขนง ของจังหวัดนครราชสีมา เข้าดูงานการน้อมรับนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติจริง ของ วิสาหกิจชุมชน กาแฟดงมะไฟ ฯ
เทศกาลดื่มกาแฟดงมะไฟ ปีที่ ๔ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตลอดทั้งเดือน
หมู่บ้านดงมะไฟ
การประชุม กาแฟดงมะไฟ ผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย ร่วมกับ งานอุทยานธรณีโคราช ( Khorat Aspiring Geopark ) นำโดย ผศ.ดร. ประเทือง จินตสกุล
นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหนังสือนุญาตให้ใช้ ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( GI ) จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
กาแฟดงมะไฟผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย จ.นครราชสีมา ได้ร่วมออกงาน Road Show, Korat Products Festival
กาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพ คือ กาแฟดงมะไฟ
อบรมเตรียมความพร้อม หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) จ.นครราชสีมา
การแข่งขันวิ่งป่าดงมะไฟ พ.ศ.๒๕๕๙ Dongmafai Trail Run ( 2016 ) 25 ธันวาคม 2559
พิธีรับขวัญแม่กาแฟ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙