เลือกซื้อ กาแฟดงมะไฟ
ได้ ที่  Tops Superstore ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
กาแฟดงมะไฟ
กาแฟสดโคราช
ผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย
จ.นครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีในโอกาสเปิดห้าง Central Plaza ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนคุณลูกค้า ชาวโคราชทุกท่าน และ จากจังหวัดใกล้เคียง

เลือกซื้อ กาแฟดงมะไฟ
ได้ ที่  Tops Superstore ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

เลือกซื้อ ดื่มกาแฟดงมะไฟ
ได้ที่บู๊ธงานแสดง และขายสินค้า บ.ประชารัฐ ฯ นม. ที่บริเวณจัดงานชั้น ๔

และ เลือก ซื้อ ผลผลิตทางการเกษตร ผัก และ ผลไม้ ปลอดสารพิษ  ได้ที่บู๊ธ ตลาดสัจจะ บ้าน ดงมะไฟ หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ( CIV )
จ.นครราชสีมา
บริเวณจัดงานชั้น G ตามลำดับ

ขอขอบคุณ คุณลูกค้าทุกท่าน ที่สนใจ และเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์จากชุมชน บ้านดงมะไฟ
บทความกาแฟดงมะไฟ
กาแฟดงมะไฟ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โคราช เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ในงาน The 5 Asia Pacific Geoparks Network Sysmposium
ทีมอาสาพิทักษ์ป่า บ้าน ดงมะไฟ และพิธีรับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า จาก บมจ.CPF ที่ ศาลาสักทอง วัดป่าภูผาสูง
กระรอกขาว วัดป่าภูผาสูง
เลือกซื้อ กาแฟดงมะไฟ ได้ ที่ Tops Superstore ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
ร่วมรู้รักสามัคคี วันลอยกระทงบ้านดงมะไฟ
กาแฟดงมะไฟ กาแฟสดโคราช ผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย จ.นครราชสีมา กาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพ คาเฟอีน 1 % ในรายการ " ปากท้องต้องรู้ " ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560
สารคดี วิสาหกิจชุมชน กาแฟอาราบิก้า และมะคาเดเมีย แบบประชาอาสา บ้านดงมะไฟ
รูปแปลงปลูกเกษตรที่สูง สวนกาแฟอาราบิก้า F - 7 กาแฟดงมะไฟ
การประชุมสุดยอด บริษัทประชารัฐ รัก สามัคคี จำกัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด
คณะประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครราชสีมาและทีมผู้สื่อข่าวทุกแขนง ของจังหวัดนครราชสีมา เข้าดูงานการน้อมรับนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติจริง ของ วิสาหกิจชุมชน กาแฟดงมะไฟ ฯ
เทศกาลดื่มกาแฟดงมะไฟ ปีที่ ๔ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตลอดทั้งเดือน
หมู่บ้านดงมะไฟ
การประชุม กาแฟดงมะไฟ ผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย ร่วมกับ งานอุทยานธรณีโคราช ( Khorat Aspiring Geopark ) นำโดย ผศ.ดร. ประเทือง จินตสกุล
นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหนังสือนุญาตให้ใช้ ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( GI ) จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
กาแฟดงมะไฟผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย จ.นครราชสีมา ได้ร่วมออกงาน Road Show, Korat Products Festival
กาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพ คือ กาแฟดงมะไฟ
อบรมเตรียมความพร้อม หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) จ.นครราชสีมา
การแข่งขันวิ่งป่าดงมะไฟ พ.ศ.๒๕๕๙ Dongmafai Trail Run ( 2016 ) 25 ธันวาคม 2559
พิธีรับขวัญแม่กาแฟ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙