ทีมอาสาพิทักษ์ป่า บ้าน ดงมะไฟ
และพิธีรับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า จาก บมจ.CPF
ที่ ศาลาสักทอง วัดป่าภูผาสูง
18:28 " Nopadol คนคู่ฟ้า วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙:๐๐ น.
18:38 " Nopadol คนคู่ฟ้า พัน ปตอ.๒ และทีมอาสาพิทักษ์ป่า บ้าน ดงมะไฟ
เตรียม งาน พิธี รับ มอบ อุปกรณ์ดับไฟป่า จาก บมจ.CPF
ที่ ศาลาสักทอง
วัดป่าภูผาสูง
ขอบพระคุณ บมจ.CPF  พัน ปตอ.๒
ทีมงานอาสาพิทักษ์ป่า บ้านดงมะไฟ

เพื่อความมั่นคง  ยั่ง ยืน และร่มเย็น  ให้กับผืนป่าต้นน้ำลำธารชุมชนดงมะไฟ
พระอาจารย์มหาธีรนาถ อัคคธีโร เจ้าอาวาสวัดป่าภูผาสูง เป็นประธานพิธีรับมอบ ฯ
และ โปรดเมตตาให้โอวาทธรรม แด่ผู้มาร่วมกิจกรรมคุณงามความดีนี้
คณะ บมจ.CPF คณะเจ้าหน้าที่ พัน ปตอ.๒ และคณะทำงานกองทุน ฯ
ลงไปตรวจฝายต้นน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙  ที่ หุบเขาป่าต้นนัำหน้าวัดป่าภูผาสูง  ทางด้านทิศตะวันออก
พบความสมบูรณ์ของผืนป่า  ระดับน้ำเต็มฝาย และแผ่ขยายพื้นที่เก็บน้ำต้นฝาย ตามหุบเขา เป็น บริเวณ กว้าง  น่าปีติยินดียิ่งนัก
จากนั้น  คณะ ฯ ลงพื้นที่ป่าต้นน้ำ ลำแท่นทอง ทางทิศตะวันตก ของชุมชนดงมะไฟ
เพื่อสำรวจตำแหน่งพิกัด บริเวณที่จะขุดบ่อน้ำแก้มลิง สำหรับไว้พักน้ำใต้ฝายต้นน้ำ  ซึ่ง นางฤทธิ์ ฯ บริจาคพื้นที่ดังกล่าวให้ จำนวน ๒ ไร่ ในการสร้างคุณงามความดี  ให้กับแหล่งปลูกกาแฟ ( เกษตรที่สูง บ้านดงมะไฟ ) และชุมชนบ้านดงมะไฟ

นับเป็นบุคคลตัวอย่าง สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ ที่เสียสละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ของชุมชนบ้านดงมะไฟ
บ่อน้ำแก้มลิงนี้  จะเริ่มสร้าง ต้นปี ๒๕๖๑
และ คณะ ฯ ออกสำรวจพื้นที่ วางแผนแนวทางเพื่ออนุรักษ์ความสมบูรณ์ของป่าตันนัำ  และพัฒนาชุมชน ฯ สู่ความมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่งยืน และ ร่มเย็น ต่อไป
ขอให้ทุกท่าน เจริญ และ บุญพระคุ้มครอง
บทความกาแฟดงมะไฟ
งานถ้วยกาแฟดงมะไฟ
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พิธีรับขวัญแม่กาแฟ ปีที่13
กาแฟดงมะไฟ
หนังสืออนุญาต
รางวัลอันทรงเกียรติของ หจก.กาแฟดงมะไฟ และ กาแฟดงมะไฟ ที่ได้รับจากหน่วยงานของภาครัฐ
งานบุญแบบปฎิบัติพื้นบ้าน พิธีรับขวัญแม่กาแฟ แหล่งปลูกกาแฟบ้านดงมะไฟ ผลิตภัณฑ์สินค้าตามสิ่งบ่งชี้ตามภูมิศาสตร์ไทย (GI) จังหวัดนครราชสีมา
เรื่องที่น่าสนใจ และ เกี่ยวข้องกับ ชุมชนบ้านดงมะไฟ
ขอต้อนรับ และนำเสนอผลงาน ของ กาแฟดงมะไฟ ผลิตภัณฑ์สินค้าตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ต่อคณะทำงาน สวภ.อีสาน ของ สสส.
ร้าน กาแฟดงมะไฟ แบบ Drive Thru แห่งแรก ที่ ก.ม.๗ ทางหลวง ๒๔ ขาเข้า กทม. เปิดบริการแล้ว
กาแฟดงมะไฟ เป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ 100 % ปลอดสารพิษ
๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ จนท.จาก สสอ.สูงเนิน และ รพ.สต.วะภูแก้ว ตรวจสถานที่ผลิตกาแฟดงมะไฟ ประจำปี ๒๕๖๑
๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ พระอาจารย์มหาธีรนาถ อัคคธีโร เจ้าอาวาสวัดป่าภูผาสูง ได้เมตตาเจิมเครื่องคั่วกาแฟ เพื่อให้เป็นศิริมงคลต่อ กาแฟดงมะไฟ สืบไป
จัดงานบุญใหญ่พิธีอัญเชิญรูปเหมือนพระอริยสงฆ์เจ้า แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จำนวน ๕๘ พระองค์
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ บจก. พี.ซี.เอส. เข้าไปศึกษาข้อมูลเชิงลึก ณ วิสาหกิจชุมชนกาแฟอะราบิก้าฯ บ้านดงมะไฟ
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จ.นครราชสีมา บ้าน ดงมะไฟ และ วสช.กาแฟดงมะไฟ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุคสาหกรรม มาตรวจเยี่ยมงานของวิสาหกิจชุมชนกาแฟอาราบิก้าและมะคาเดเมียแบบประชาอาสาบ้านดงมะไฟ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวง เกษตร และ สหกรณ์ มาตรวจเยี่ยมงานของวิสาหกิจชุมชนกาแฟอาราบิก้าและมะคาเดเมียแบบประชาอาสาบ้านดงมะไฟ
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ต้อนรับ ท่านเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ
อุทยานธรณีโคราชจะเป็นอุทยานธรณีระดับโลก The UNESCO Triple Crown
กิจกรรม Dong Ma Fai Trail 2017
งานบุญพิธีรับขวัญแม่กาแฟ พ.ศ.๒๕๖๐ ( ปีที่ ๑๑ )
คณะเทศบาลตำบลโคกกรวด จำนวน ๕๐ นาย เยี่ยมชม วสช.กาแฟดงมะไฟ และแปลงปลูกกาแฟ บ้าน ฆาราวาส
กาแฟดงมะไฟ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โคราช เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ในงาน The 5 Asia Pacific Geoparks Network Sysmposium
ทีมอาสาพิทักษ์ป่า บ้าน ดงมะไฟ และพิธีรับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า จาก บมจ.CPF ที่ ศาลาสักทอง วัดป่าภูผาสูง
กระรอกขาว วัดป่าภูผาสูง
เลือกซื้อ กาแฟดงมะไฟ ได้ ที่ Tops Superstore ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
ร่วมรู้รักสามัคคี วันลอยกระทงบ้านดงมะไฟ
กาแฟดงมะไฟ กาแฟสดโคราช ผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย จ.นครราชสีมา กาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพ คาเฟอีน 1 % ในรายการ " ปากท้องต้องรู้ " ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560
สารคดี วิสาหกิจชุมชน กาแฟอาราบิก้า และมะคาเดเมีย แบบประชาอาสา บ้านดงมะไฟ
รูปแปลงปลูกเกษตรที่สูง สวนกาแฟอาราบิก้า F - 7 กาแฟดงมะไฟ
การประชุมสุดยอด บริษัทประชารัฐ รัก สามัคคี จำกัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด
คณะประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครราชสีมาและทีมผู้สื่อข่าวทุกแขนง ของจังหวัดนครราชสีมา เข้าดูงานการน้อมรับนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติจริง ของ วิสาหกิจชุมชน กาแฟดงมะไฟ ฯ
เทศกาลดื่มกาแฟดงมะไฟ ปีที่ ๔ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตลอดทั้งเดือน
หมู่บ้านดงมะไฟ
การประชุม กาแฟดงมะไฟ ผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย ร่วมกับ งานอุทยานธรณีโคราช ( Khorat Aspiring Geopark ) นำโดย ผศ.ดร. ประเทือง จินตสกุล
นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหนังสือนุญาตให้ใช้ ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( GI ) จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
กาแฟดงมะไฟผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย จ.นครราชสีมา ได้ร่วมออกงาน Road Show, Korat Products Festival
กาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพ คือ กาแฟดงมะไฟ
อบรมเตรียมความพร้อม หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) จ.นครราชสีมา
การแข่งขันวิ่งป่าดงมะไฟ พ.ศ.๒๕๕๙ Dongmafai Trail Run ( 2016 ) 25 ธันวาคม 2559
พิธีรับขวัญแม่กาแฟ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙