กาแฟดงมะไฟ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โคราช เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
ในงาน The 5 Asia Pacific Geoparks Network Sysmposium
          
         วันที่ ๑๘-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จิตสกุล ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช พร้อมด้วย นางสาวภคภรณ์ สิงห์วชิระวรกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลและผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานธรณี(ด้านวิเทศสัมพันธ์) ร่วมกับคุณสมหมาย เตชวาล รองอธิบดี และคณะนักธรณี กรมทรัพยากรธรณี ร่วมงาน The 5 Asia Pacific Geoparks Network Sysmposium ณ Zhijindong Cave UNESCO Global Geopark สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ได้นำเสนอ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (กาแฟดงมะไฟ ) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช” กาแฟดงมะไฟ เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณีที่ดี ซึ่งเชื่อมโยงเรื่องราวภูมิประเทศและลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น โดยชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนที่สำคัญเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนให้เข้มแข็ง
         ในการนี้ วิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ โดย คุณนพดล ม่วงแล้ว ประธานวิสาหกิจชุมชน กาแฟอาราบิก้าและแมคาเดเมียชุมชนดงมะไฟ ได้สนับสนุนข้อมูล ภาพจัดเตรียมกาแฟสดคั่วในซองกรอง(คริป) จำนวน ๑๐๐ ซอง เพื่อมอบให้แก่คณะกรรมการอุทยานธรณีโลกและผู้เข้าร่วมการสัมนาในครั้งนี้
  
บทความกาแฟดงมะไฟ
กาแฟดงมะไฟ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โคราช เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ในงาน The 5 Asia Pacific Geoparks Network Sysmposium
ทีมอาสาพิทักษ์ป่า บ้าน ดงมะไฟ และพิธีรับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า จาก บมจ.CPF ที่ ศาลาสักทอง วัดป่าภูผาสูง
กระรอกขาว วัดป่าภูผาสูง
เลือกซื้อ กาแฟดงมะไฟ ได้ ที่ Tops Superstore ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
ร่วมรู้รักสามัคคี วันลอยกระทงบ้านดงมะไฟ
กาแฟดงมะไฟ กาแฟสดโคราช ผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย จ.นครราชสีมา กาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพ คาเฟอีน 1 % ในรายการ " ปากท้องต้องรู้ " ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560
สารคดี วิสาหกิจชุมชน กาแฟอาราบิก้า และมะคาเดเมีย แบบประชาอาสา บ้านดงมะไฟ
รูปแปลงปลูกเกษตรที่สูง สวนกาแฟอาราบิก้า F - 7 กาแฟดงมะไฟ
การประชุมสุดยอด บริษัทประชารัฐ รัก สามัคคี จำกัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด
คณะประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครราชสีมาและทีมผู้สื่อข่าวทุกแขนง ของจังหวัดนครราชสีมา เข้าดูงานการน้อมรับนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติจริง ของ วิสาหกิจชุมชน กาแฟดงมะไฟ ฯ
เทศกาลดื่มกาแฟดงมะไฟ ปีที่ ๔ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตลอดทั้งเดือน
หมู่บ้านดงมะไฟ
การประชุม กาแฟดงมะไฟ ผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย ร่วมกับ งานอุทยานธรณีโคราช ( Khorat Aspiring Geopark ) นำโดย ผศ.ดร. ประเทือง จินตสกุล
นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหนังสือนุญาตให้ใช้ ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( GI ) จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
กาแฟดงมะไฟผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย จ.นครราชสีมา ได้ร่วมออกงาน Road Show, Korat Products Festival
กาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพ คือ กาแฟดงมะไฟ
อบรมเตรียมความพร้อม หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) จ.นครราชสีมา
การแข่งขันวิ่งป่าดงมะไฟ พ.ศ.๒๕๕๙ Dongmafai Trail Run ( 2016 ) 25 ธันวาคม 2559
พิธีรับขวัญแม่กาแฟ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙