งานบุญพิธีรับขวัญแม่กาแฟ พ.ศ.๒๕๖๐ ( ปีที่ ๑๑ )
งานบุญพิธีรับขวัญแม่กาแฟ พ.ศ.๒๕๖๐ ( ปีที่ ๑๑ )
จัดพิธีสัญจร ที่ สวนกาแฟ ของ นาย จิต ชัยโคกสูง
- พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดเขาหมาก  โปรดเมตตาให้โอวาทธรรมในงานพิธี ฯ
- นาย นพดล ฯ กล่าว ราย งาน
- นาย ประชา  มีธรรม ท่านอุตสาหกรรมจังหวัด นครราชสีมา ประธานพิธี ฯ กล่าวเปิดงาน
- อ.สมบัติ ฯ ผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมด้านวัฒนธรรม อ.สูงเนิน กล่าวคำชุมนุมเทวดา ฯ และกล่าวคำเรียกขวัญแม่กาแฟ
จากนั้น  ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดร่วมนำเครื่องไหว้ของมงคลไปรับขวัญแม่กาแฟ  ที่ต้นกาแฟ
กราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดเขาหมาก
ขอบคุณ ท่าน อุตสาหกรรมจังหวัด ฯ
ท่านนายก อบต.มะเกลือใหม่
อ.สมบัติ ฯ ผู้ประกอบพิธีกรรม
ผู้แทน ผศ.ดร.ประเทือง ฯ
งานอุทยานธรณีโคราช
อ.อุทัย ฯ ผอ.ร.ร.ชินวงศ์อุปถัมภ์ และ นักเรียน
แขกผู้มีเกียรติ และ เกษตรกร ผู้ฝปลูก าแฟ ทุก ท่าน
ที่ได้มาร่วมงานบุญพิธี ฯ ในครั้งนี้

ขอให้ทุกท่าน  เจริญในผลบุญนั้
บทความกาแฟดงมะไฟ
กิจกรรม Dong Ma Fai Trail 2017
งานบุญพิธีรับขวัญแม่กาแฟ พ.ศ.๒๕๖๐ ( ปีที่ ๑๑ )
กาแฟดงมะไฟ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โคราช เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ในงาน The 5 Asia Pacific Geoparks Network Sysmposium
ทีมอาสาพิทักษ์ป่า บ้าน ดงมะไฟ และพิธีรับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า จาก บมจ.CPF ที่ ศาลาสักทอง วัดป่าภูผาสูง
กระรอกขาว วัดป่าภูผาสูง
เลือกซื้อ กาแฟดงมะไฟ ได้ ที่ Tops Superstore ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
ร่วมรู้รักสามัคคี วันลอยกระทงบ้านดงมะไฟ
กาแฟดงมะไฟ กาแฟสดโคราช ผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย จ.นครราชสีมา กาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพ คาเฟอีน 1 % ในรายการ " ปากท้องต้องรู้ " ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560
สารคดี วิสาหกิจชุมชน กาแฟอาราบิก้า และมะคาเดเมีย แบบประชาอาสา บ้านดงมะไฟ
รูปแปลงปลูกเกษตรที่สูง สวนกาแฟอาราบิก้า F - 7 กาแฟดงมะไฟ
การประชุมสุดยอด บริษัทประชารัฐ รัก สามัคคี จำกัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด
คณะประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครราชสีมาและทีมผู้สื่อข่าวทุกแขนง ของจังหวัดนครราชสีมา เข้าดูงานการน้อมรับนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติจริง ของ วิสาหกิจชุมชน กาแฟดงมะไฟ ฯ
เทศกาลดื่มกาแฟดงมะไฟ ปีที่ ๔ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตลอดทั้งเดือน
หมู่บ้านดงมะไฟ
การประชุม กาแฟดงมะไฟ ผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย ร่วมกับ งานอุทยานธรณีโคราช ( Khorat Aspiring Geopark ) นำโดย ผศ.ดร. ประเทือง จินตสกุล
นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหนังสือนุญาตให้ใช้ ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( GI ) จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
กาแฟดงมะไฟผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย จ.นครราชสีมา ได้ร่วมออกงาน Road Show, Korat Products Festival
กาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพ คือ กาแฟดงมะไฟ
อบรมเตรียมความพร้อม หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) จ.นครราชสีมา
การแข่งขันวิ่งป่าดงมะไฟ พ.ศ.๒๕๕๙ Dongmafai Trail Run ( 2016 ) 25 ธันวาคม 2559
พิธีรับขวัญแม่กาแฟ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙