เรื่องที่น่าสนใจ และ เกี่ยวข้องกับ ชุมชนบ้านดงมะไฟ

สรุป  เรื่องที่น่าสนใจ และ เกี่ยวข้องกับ ชุมชนบ้านดงมะไฟ

๑๘ พ.ค.๖๑

กาแฟดงมะไฟ
ผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย จ.นครราชสีมา

และหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จ.นครราชสีมา บ้านดงมะไฟ  งานโฮมสเตย์วิถีชาวบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่

ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม ของชุมชนที่มีขนบธรรมเนียมสืบทอดทางวัฒนธรรม  อัตลักษณ์เฉพาะที่สำคัญ และโดดเด่น

โดย จ.นครราชสีมา งานอุทยานธรณีโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา และชุมชนสำคัญ จากในพื้นที่อำเภอที่เกี่ยวข้อง ๕ อำเภอ


เนื่องจาก อุทยานธรณีโคราช จะขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีแห่งชาติ และ จะขึ้นทะเบียนอุทยานธรณีโลก ( ๓ มงกุฎ )
ท่าน ผวจ.นม.เป็น ประธาน ฯ

สถานที่ ห้องประชุมใหญ่ โรงไฟฟ้าชลภาวัฒนา

และ ประชุมย่อยที่ บ้านทรัพย์ศิลาทอง เขายายเที่ยง
๑๘ - ๑๙ พ.ค. ๖๑

ทั้งนี้  จะต้องเตรียมความพร้อม เพื่อรอรับการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการนานาชาติ จาก UNESCO  ในเดือน ก.ค. ๖๑ นี้  ตามกำหนดการ  ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในเขต ๕ อำเภอ


คัดลอกเฉพาะ  อำเภอสูงเนิน

กำหนดการ   การตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการนานาชาติ ฯ วันที่ ๑๐ ก.ค.๖๑

๐๘:๓๐ น.  ระยะเวลา ๒ ช.ม. ที่ ศาลาพระนอนหินทราย วัดธรรมจักรเสมาราม
นั่งรถชมเมืองเสมา

๑๐:๓๐ น.  ระยะเวลา ๓ ช.ม.  ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ บ้านดงมะไฟ
กิจกรรมเกษตรที่สูง  ของเควสต้า ระดับ ๔๐๐ - ๗๐๐ เมตร ( งานหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จ.นครราชสีมา บ้านดงมะไฟ  )

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ชมการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน และโฮมสเตย์ โดยชุมชน

๑๓;๓๐ น. ระยะเวลา ๒.๓๐ ช.ม. ที่วัดป่าภูผาสูง
ชมเควสตาบริเวณขอบที่ราบสูงโคราช
นิเวศวิทยาป่าดิบแล้ง  หินทราย และฟอสซิล ในหมวดหินพระวิหาร ๑๔๐ ล้านปี
ชมพระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง

๑๖:๐๐ น. เข้าพักโฮมสเตย์วิถีชุมชน ของชุมชน
รับประทานอาหารเย็นกับชุมชน  สัมผัสกับวิถีชีวิตในที่สูง ของคนในชุมชนดงมะไฟ

ขอขอบคุณ  ทุกท่าน  ที่เป็นผู้แทน สละเวลาส่วนตัว ไปร่วมการประชุม   เพื่อนำกลับมาสร้างคุณงามความดี ให้กับชุมชน  สวรรค์แท้ แท้ บ้านดงมะไฟ

โปรดจงร่วมมือกัน  เดินหน้าบ้านดงมะไฟ

ขอให้มีความสุข ความเจริญ
และ บุญพระคุ้มครอง
บทความกาแฟดงมะไฟ
งานถ้วยกาแฟดงมะไฟ
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พิธีรับขวัญแม่กาแฟ ปีที่13
กาแฟดงมะไฟ
หนังสืออนุญาต
รางวัลอันทรงเกียรติของ หจก.กาแฟดงมะไฟ และ กาแฟดงมะไฟ ที่ได้รับจากหน่วยงานของภาครัฐ
งานบุญแบบปฎิบัติพื้นบ้าน พิธีรับขวัญแม่กาแฟ แหล่งปลูกกาแฟบ้านดงมะไฟ ผลิตภัณฑ์สินค้าตามสิ่งบ่งชี้ตามภูมิศาสตร์ไทย (GI) จังหวัดนครราชสีมา
เรื่องที่น่าสนใจ และ เกี่ยวข้องกับ ชุมชนบ้านดงมะไฟ
ขอต้อนรับ และนำเสนอผลงาน ของ กาแฟดงมะไฟ ผลิตภัณฑ์สินค้าตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ต่อคณะทำงาน สวภ.อีสาน ของ สสส.
ร้าน กาแฟดงมะไฟ แบบ Drive Thru แห่งแรก ที่ ก.ม.๗ ทางหลวง ๒๔ ขาเข้า กทม. เปิดบริการแล้ว
กาแฟดงมะไฟ เป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ 100 % ปลอดสารพิษ
๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ จนท.จาก สสอ.สูงเนิน และ รพ.สต.วะภูแก้ว ตรวจสถานที่ผลิตกาแฟดงมะไฟ ประจำปี ๒๕๖๑
๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ พระอาจารย์มหาธีรนาถ อัคคธีโร เจ้าอาวาสวัดป่าภูผาสูง ได้เมตตาเจิมเครื่องคั่วกาแฟ เพื่อให้เป็นศิริมงคลต่อ กาแฟดงมะไฟ สืบไป
จัดงานบุญใหญ่พิธีอัญเชิญรูปเหมือนพระอริยสงฆ์เจ้า แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จำนวน ๕๘ พระองค์
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ บจก. พี.ซี.เอส. เข้าไปศึกษาข้อมูลเชิงลึก ณ วิสาหกิจชุมชนกาแฟอะราบิก้าฯ บ้านดงมะไฟ
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จ.นครราชสีมา บ้าน ดงมะไฟ และ วสช.กาแฟดงมะไฟ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุคสาหกรรม มาตรวจเยี่ยมงานของวิสาหกิจชุมชนกาแฟอาราบิก้าและมะคาเดเมียแบบประชาอาสาบ้านดงมะไฟ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวง เกษตร และ สหกรณ์ มาตรวจเยี่ยมงานของวิสาหกิจชุมชนกาแฟอาราบิก้าและมะคาเดเมียแบบประชาอาสาบ้านดงมะไฟ
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ต้อนรับ ท่านเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ
อุทยานธรณีโคราชจะเป็นอุทยานธรณีระดับโลก The UNESCO Triple Crown
กิจกรรม Dong Ma Fai Trail 2017
งานบุญพิธีรับขวัญแม่กาแฟ พ.ศ.๒๕๖๐ ( ปีที่ ๑๑ )
คณะเทศบาลตำบลโคกกรวด จำนวน ๕๐ นาย เยี่ยมชม วสช.กาแฟดงมะไฟ และแปลงปลูกกาแฟ บ้าน ฆาราวาส
กาแฟดงมะไฟ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โคราช เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ในงาน The 5 Asia Pacific Geoparks Network Sysmposium
ทีมอาสาพิทักษ์ป่า บ้าน ดงมะไฟ และพิธีรับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า จาก บมจ.CPF ที่ ศาลาสักทอง วัดป่าภูผาสูง
กระรอกขาว วัดป่าภูผาสูง
เลือกซื้อ กาแฟดงมะไฟ ได้ ที่ Tops Superstore ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
ร่วมรู้รักสามัคคี วันลอยกระทงบ้านดงมะไฟ
กาแฟดงมะไฟ กาแฟสดโคราช ผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย จ.นครราชสีมา กาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพ คาเฟอีน 1 % ในรายการ " ปากท้องต้องรู้ " ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560
สารคดี วิสาหกิจชุมชน กาแฟอาราบิก้า และมะคาเดเมีย แบบประชาอาสา บ้านดงมะไฟ
รูปแปลงปลูกเกษตรที่สูง สวนกาแฟอาราบิก้า F - 7 กาแฟดงมะไฟ
การประชุมสุดยอด บริษัทประชารัฐ รัก สามัคคี จำกัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด
คณะประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครราชสีมาและทีมผู้สื่อข่าวทุกแขนง ของจังหวัดนครราชสีมา เข้าดูงานการน้อมรับนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติจริง ของ วิสาหกิจชุมชน กาแฟดงมะไฟ ฯ
เทศกาลดื่มกาแฟดงมะไฟ ปีที่ ๔ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตลอดทั้งเดือน
หมู่บ้านดงมะไฟ
การประชุม กาแฟดงมะไฟ ผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย ร่วมกับ งานอุทยานธรณีโคราช ( Khorat Aspiring Geopark ) นำโดย ผศ.ดร. ประเทือง จินตสกุล
นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหนังสือนุญาตให้ใช้ ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( GI ) จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
กาแฟดงมะไฟผลิตภัณฑ์สินค้า GI ไทย จ.นครราชสีมา ได้ร่วมออกงาน Road Show, Korat Products Festival
กาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพ คือ กาแฟดงมะไฟ
อบรมเตรียมความพร้อม หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) จ.นครราชสีมา
การแข่งขันวิ่งป่าดงมะไฟ พ.ศ.๒๕๕๙ Dongmafai Trail Run ( 2016 ) 25 ธันวาคม 2559
พิธีรับขวัญแม่กาแฟ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙